Video – SB 3.4.28 Wprowadzanie materialnych koncepcji do sfery duchowej

Video – Śrimad Bhagavatam 3.4.28 Wprowadzanie materialnych koncepcji do sfery duchowej 2014-07-27 Timisoara

Video – BG 5.19 Niedziela Święto – Cannot Afford the space to fall down Dead

Video – Bhagavad Gita 5.19 Niedziela Święto – Cannot Afford the space to fall down Dead 2015-07-26 #Timisoara