Operacja Udana

Drodzy wielbiciele,

Proszę przyjąć moje wyrazy szacunku.  Wszelka chwała Śrila Prabhupada!

Według Mahadevi dasi, przez łaskę Pana Kryszny i Jego modlitwy bhakty, Operacja, że ​​Parvati devi dasi przeszedł pomyślne.

Wasz w służbie Srila Prabhupada,

Prahladananda Swami

#Prahladananda Swami – 4/5/06

Leave a Reply