Reading - SB 1.17.28 Walory Lidera, Ksatriya

01.17.28_Qualities SB przywódcy, Ksatriya_2004-10-24

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 1.17.28 Walory Lidera, Ksatriya 2004-10-24 Houston

Dodaj komentarz