Czytanie – SB 2.7.25 Jeśli Kryszna chce cię zabić, Nikt nie chroni

SB 02.07.25_If Krishna chce cię zabić, Nikt nie może chronić You_2001-03-29

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 2.7.25 Jeśli Kryszna chce cię zabić, Nikt nie chroni 2001-03-29 Radhadesh

Dodaj komentarz