Czytanie – SB 2.7.42 Doceniając Kryszna jako kontroler wszechświata

SB 02.07.42_Appreciating Kryszny jako kontroler Universe_2001-04-17

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 2.7.42 Doceniając Kryszna jako kontroler wszechświata 2001-04-17 Radhadesh

Dodaj komentarz