Czytanie – SB 11.29.36-37 Opracowanie uczucie rozłąki z Kryszną 01-31-2011

SB 11.29.36-37 Opracowanie uczucie rozłąki z Kryszną 2011-01-31

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 11.29.36-37 Opracowanie uczucie rozłąki z Kryszną 01-31-2011 Melbourne

Ci w sukcesji uczniów z Madhva Gaudiya sampradayi powinny rozwijać poczucie oddzielenia od Kryszny.

Dodaj komentarz