Czytanie – SB 5.13.17 Focus On Kryszną, Nie On How Wycofał Myślisz, że jesteś

SB 05.13.17 Focus On Kryszną, Nie On How Wycofał Myślisz, że jesteś 2009-12-22

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 5.13.17 Focus On Kryszną, Nie On How Wycofał Myślisz, że jesteś 2009-12-22 Los Angeles

Dodaj komentarz