Czytanie – SB 6.4.32 Bóg jest wszechmocny

SB 06.04.32 Bóg jest wszechmocny 1992-04-15

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 6.4.32 Bóg jest wszechmocny 1992-04-15 Radhadesh

Leave a Reply