Czytanie – SB 10.79.31 Żucie Do Flavor Is Gone

SB 10.79.31 Żucie Do Flavor Is Gone 2008-01-22

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 10.79.31 Żucie Do Flavor Is Gone 2008-01-22 Melbourne

“Życie pozbawione świadomości Kryszny jest jak żucie gumy do smaku już nie ma, plucie go & następnie żucia nowy.”

Dodaj komentarz