Czytanie – SB 6.16.42 Co jest ludzkie życie? 12-10-2011

SB 06.16.42 Co jest ludzkie życie? 2011-12-10

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 6.16.42 Co jest ludzkie życie? 12-10-2011 Los Angeles

Dodaj komentarz