Jeśli nie po nim, to jest w porządku. Ale jeśli ktoś inny, kto ma po nim, oni są skazani.

“Chrześcijanie mają swój Pisma i każdy, kto nie przestrzega jest pogański. Muzułmanie ma swoje prawa i każdy, kto nie wynika to jest kafir żydowskie mają ich kompetencji. Każdy ma swoje Pisma, ale nikt po nim następuje. Jeśli nie po nim, to jest w porządku. Ale jeśli ktoś inny, kto ma po nim, oni są skazani. Łagodne kołysanie.”

z wykładu – SB 1.5.30 Prawdziwa wiedza

Leave a Reply