Czytanie – SB 7.15.78-80 Oddanie się w ręce Kryszny

SB 07.15.78-80 Oddanie się w ręce Kryszny 2012-03-12

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 7.15.78-80 Oddanie się w ręce Kryszny 2012-03-12 Bhaktivedanta Manor

Dodaj komentarz