Czytanie – SB 1.15.42 Ostrzeżenia Galore

SB 01.15.42 Ostrzeżenia Galore 2013-02-05

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 1.15.42 Ostrzeżenia Galore 2013-02-05 Melbourne “Trzeba zawsze myśleć, że różni się od energii materialnej; nie ma nic do rzeczy, i musi sobie siebie jako czystego ducha” (Purp.Bg. 14.22-25.AKA Będąc z dala od maty. energii, pogrążony w duchowej

Dodaj komentarz