Czytanie – SB 2.10.36 Nasza Bóstwo wielbione…To ciało 2001-09-24

02.10.36_Our SB czczony Bóstwa…Ten Body_2001-09-24

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 2.10.36 Nasza Bóstwo wielbione…To ciało 2001-09-24 Radhadesh

Dodaj komentarz