Czytanie – SB 2.10.37-40 Ewolucja: Gdzie są dowody & Mechanizm

SB-40_Evolution lutego 10, 1937: Gdzie są dowody & Mechanism_2001-09-25

Czytanie – Śrimad Bhagavatam 2.10.37-40 Ewolucja: Gdzie są dowody & Mechanizm 2001-09-25 Radhadesh (ewolucja)

Dodaj komentarz