One Response to “Visit to Vyasa Puja in Radhadesh Belgium 2006”

  1. Aleš aja das Vel?ovský says:

    D?kuji za možnost shlédnout takový nektar , který mi p?ipomn?l nejkrásn?jší roky v mém život? . Oddanou službu v p?ekrásném Rádhadésh , kde jsem mohl sloužit oddaným Bráhmanúm v pujari room a p?ekrásným Sri Sri Rádha Gopináth ……. . V Radhadesh jsem potkal H.H. Prahladananda Swami . Po ?ase jsem obdržel i zasv?cení a sním jméno aja das , s úctou se klaním všem Bohu oddaným vaišnavúm a H.H. Prahladananda Swamimu . Hare Kršna

Leave a Reply