Nrisimha Caturdasi

Aktualno?ci

Nrisimha Caturdasi – foto relacja
data: 16.05.2009

Obchody pojawienia si? Pana Nrisimhadeva ciesz? si? rokrocznie nies?abn?c? popularno?ci?.
W niedziel?, 10 maja przyby?o ponad 150 go?ci, aby ?wi?towa? ten wa?ny dzie?.
Uroczysto?ci rozpocz?? abhisek Bóstw Laksmi-Nrisimha.

Wzi?li w nim udzia? nie tylko doro?li, ale te? i dzieci.
Mia?y one te? mo?liwo?? wachlowania Bóstw wachlarzem z pawich piór oraz camar?…

Prahladananda Maharaja zapozna? zebranych z histori? pojawienia si? Pana Nrisimhadevy.

Go?cie z uwag? s?uchali interesuj?cego wyk?adu.

Nast?pnie Kamalananda Prabhu zaprezentowa? pokaz slajdów z najpopularniejszych ?wi?ty? Pana Nrisimhadeva w Indii.

Jedn? z najwa?niejszych osób na festiwalu by? oczywi?cie g?ówny kucharz, Rasikendra Prabhu.
Jak wida? gotowa? w pe?nej koncentracji i medytacji o Panu i Jego wielbicielach.

Festiwal zako?czy?a wielka uczta, która przypad?a do gustu nawet najbardziej wymagaj?cym smakoszom…

Autor: Kasi Mi?ra dasa
Zdj?cia: Asi kunda devi dasi

wi?cej o ?wi?cie: http://www.harekryszna.pl/kultura.php?id=78
obejrzyj filmy: Narasimhadeva cz.1, Narasimhadeva cz.2

Leave a Reply