Čítanie – SB 1.5.32 Všetky ašpirácie v rámci Krishna 7/24/2014

SB 01.05.32 Všetky ašpirácie v rámci Krishna 2014-07-24

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 1.5.32 Všetky ašpirácie v rámci Krishna 7/24/2014 Bulharčina