Q & Je Prahladananda Swami & Hari Sauri Prabhu Zagreb – Video

Otázky a odpovede od HH Prahladananda Swami a HG Hari Sauri Prabhua (Záhreb 8 Augusta 2011) od Lilasuka Das na Vimeo.

Q & Je Prahladananda Swami & Hari Sauri Prabhu Zagreb 2011-08-08

? Vidieť Vrindávanu a vidieť nebeský mesiac

? Aká je farba Krishna

? Na vedu

? Na odhalenie.

Čítanie – SB 8.2.7-19 Spôsoby vnímania reality

SB 08.02.07-19 Spôsoby vnímania reality 1994-12-27

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 8.2.7-19 Spôsoby vnímania reality 1994-12-27 Radhadesh (pristátie na mesiaci)

Čítanie – SB 6.16.46-47 Tzv. Vedeckého poznania

SB 06.16.46-47 Tzv. Vedeckého poznania 1993-01-14

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 6.16.46-47 Tzv. Vedeckého poznania 1993-01-14 Radhadesh “zdravie, Pristátie na Mesiaci”