Q & Je Prahladananda Swami & Hari Sauri Prabhu Zagreb – Video

Otázky a odpovede od HH Prahladananda Swami a HG Hari Sauri Prabhua (Záhreb 8 Augusta 2011) od Lilasuka Das na Vimeo.

Q & Je Prahladananda Swami & Hari Sauri Prabhu Zagreb 2011-08-08

? Vidieť Vrindávanu a vidieť nebeský mesiac

? Aká je farba Krishna

? Na vedu

? Na odhalenie.

Required