Čítanie – BG 4.2 Prahlad Maharaja, Tajný agent Vishnu 7/5/2012 – Video

Bhagavad-Gita 4.2 Jeho Svätosť Prahladananda Swámiho, Júl 5, Ľubľana, Slovinsko od Lilasuka Das na Vimeo.

BG 04.02 Prahlad Maharaja, Tajný agent Vishnu 2012-07-05

Čítanie – Bhagavad Gita 4.2 Prahlad Maharaja, Tajný agent Vishnu 7/5/2012 – Video Ljubljana, Slovinsko (vzdelanie)

Čítanie – SB 4.18.22 Hladní lev, Eat The Bhágavatam 7/5/2012 – Video

Šrímad Bhágavatam 4.18.22 Jeho Svätosť Prahladananda Swámiho, Júl 5, 2012, Ľubľana (Slovinsko). od Lilasuka Das na Vimeo. AKA Eat The Bhágavatam

Šrímad Bhágavatam 4.18.22

SB 04.18.22 Hladní lev 2012-07-05