Úspešný prevádzka

Vážení oddaných,

Prosím, prijmite moje poklony.  Všetky sláva Šrílu Prabhupádu!

Podľa Mahadevi Dáše, Mercy Pán Krišna a jeho ctiteľov modlitby, operáciu, ktorá Parvati Devi Dáše prešla bola úspešná.

S pozdravom v službe Šrílu Prabhupádu,

Prahladananda Swami

#Prahladananda Swami – 4/5/06

Required