Ďalšie nové ISKCON sannjásí

    Vo veľmi sľubné ceremoniáli na nádvorí Sri Sri Krishna Balaram
Mandir Jeho Svätosť Gopal Krišna Goswami získal Sannyas Jeho Svätosti
Prabhodananda Swami Sarasvatí a prítomnosť VedaVyas Priya Maharaj,
Radharamana Maharaja, Janananda Goswami, a Damodar Maharaja.
Do prevádzky Šrímatí Vrinda Devi,
Deena bandhy Dáša
Vystavil Prahladananda Swami na 14/4/08

Required