Čítanie – SB 2.10.37-40 Vývoj: Kde je dôkaz & Mechanizmus

SB 02.10.37-40_Evolution: Kde je dôkaz & Mechanism_2001-09-25

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 2.10.37-40 Vývoj: Kde je dôkaz & Mechanizmus 2001-09-25 Radhadesh (vývoj)

Required