Čítanie – SB 6.2.26 Krishna, prosím, Take My Blind krava 12-30-2010

SB 06.02.26 Krishna, prosím, Take My Blind krava 2010-12-30

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 6.2.26 Krishna, prosím, Take My Blind krava 12-30-2010 Los Angeles (Astrológia)

Required