Čítanie – SB 11.29.32 Každý, kto je náš Guru 1-28-2011

SB 11.29.32 Každý, kto je náš Guru 2011-01-28

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 11.29.32 Každý, kto je náš Guru 1-28-2011 Melbourne

Každý, kto je náš guru. Z tých, ktorí sú po Krišny pokyny učíme, ako to urobiť bhakti & od tých, ktorí nie sú po Krišny pokyny, sme sa dozvedieť, čo sa stane, keď neposlúchajú Krišnu.

Required