Čítanie – SB 11.29.45-49 Tma Nemožno zhasol svetlo 02-04-2011

SB 11.29.45-49 Tma Nemožno zhasol svetlo 2011-02-04

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 11.29.45-49 Tma Nemožno zhasol svetlo 02-04-2011 Melbourne

Krišna usadí ako cieľ védskeho poznania.

Required