Čítanie – SB 5.13.17 Zamerať sa na Krishna, Nie o tom, ako sa vzdal myslíš, že si

SB 05.13.17 Zamerať sa na Krishna, Nie o tom, ako sa vzdal myslíš, že si 2009-12-22

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 5.13.17 Zamerať sa na Krishna, Nie o tom, ako sa vzdal myslíš, že si 2009-12-22 Los Angeles

Required