Čítanie – SB 9.10.1-3 Lord Rama App. Deň- Zábavy Najvyšší Pán, Rámačandry

SB 09.10.01-3 Lord Rama App. Deň- Zábavy Najvyšší Pán, Rámačandry 1993-03-25

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 9.10.1-3 Lord Rama App. Deň- Zábavy Najvyšší Pán, Rámačandry 1993-03-25 Radhadesh

Required