Čítanie – SB 8.5.49 Servírovacie Vishnu & Jeho energia

SB 08.05.49 Servírovacie Vishnu & Jeho energia 2002-01-09

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 8.5.49 Servírovacie Vishnu & Jeho energia 2002-01-09 Perth (Sanskrit)

Required