Čítanie – SB 8.23.11-14 Len podnikania ctiteľa je uspokojiť Krishna

SB 08.23.11-14 Len podnikania ctiteľa je uspokojiť Krišnu 1995-11-17

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 8.23.11-14 Len podnikania ctiteľa je uspokojiť Krišnu 1995-11-17 Radhadesh

Required