Čítanie – SB 10.9.5 Pochopenie & Praktický prejav kapitulácie

SB 10.09.05 Pochopenie & Praktický prejav kapitulácie 1997-09-03

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 10.9.5 Pochopenie & Praktický prejav kapitulácie 1997-09-03 Radhadesh

Poznámky: Spit TILAK, Jesť so zvieratami. (Etiketa)

Required