Čítanie – BG 3.40 Nedeľa sviatok- Zlé dom, Manželka zle

BG 03.40 Nedeľa sviatok- Zlé dom, Manželka zle 2005-12-18

Čítanie – Bhagavad Gita 3.40 Nedeľa sviatok- Zlé dom, Manželka zle 2005-12-18 Los Angeles

Required