Čítanie – BG 4.34 Rozumný, Skúsený, A od Krishna

BG 04.34 Rozumný, Skúsený, A od Krishna 1999-04-13

Čítanie – Bhagavad Gita 4.34 Rozumný, Skúsený, A od Krishna 1999-04-13 Radhadesh

Required