Čítanie – SB 7.15.12 Buddha & Dharma 6/19/2012

SB 07.15.12 Buddha & Dharma 2012-06-19

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 7.15.12 Buddha & Dharma 2012-06-19 Bhaktivedanta Manor

Bhaktivinoda Thakura disappearance day

AKA Zanechaj všetkých druhov náboženstiev, ale tiež odovzdať Krišnovi

Required