Čítanie – BG 3.43 Nedeľa sviatok – Pripojenie naše vedomie s Najvyšším 2012-12-02

BG 03.43 Nedeľa sviatok – Pripojenie naše vedomie s Najvyšším 2012-12-02

Čítanie – Bhagavad Gita 3.43 Nedeľa sviatok – Pripojenie naše vedomie s Najvyšším 2012-12-02 Dallas

Required