Čítanie – SB 1.6.15 Ešte jeden krok, One More platby, One More zaťaženie, & Všetko bude perfektné

SB 01.06.15 Ešte jeden krok, One More platby, One More zaťaženie, & Všetko bude perfektné 2012-01-20

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 1.6.15 Ešte jeden krok, One More platby, One More zaťaženie, & Všetko bude perfektné

Melbourne AKA “Sústredenie mysle na Krišnovi”

Required