Čítanie – SB 1.15.38 Služba RSS Sadhana a naopak

SB 01.15.38 Služba RSS Sadhana a naopak 2013-02-01

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 1.15.38 Služba RSS Sadhana a naopak 2/1/2013

Služba Krišnovi nemali vyvolať príťažlivosť k načúvanie a ospevovanie Jeho slávu (sádhana), a naopak, inak je to strata času (cf. SB 1.5.8).

Required