Čítanie – SB 1.15.45 Glorious Zábava alebo Horrible Nightmare

SB 01.15.45 Glorious Zábava alebo Horrible Nightmare 2013-02-08

Čítanie – Šrímad Bhágavatam 1.15.45 Glorious Zábava alebo Horrible Nightmare

AKA Podávať Krišna prináša všetky druhy potešenie

Required