Pic

#spirituality # # vedomie múdrosť # citácie # # vedomosti vedieť, # # Svámí jóga # Filosofie # hindu # # východnej religeon # trochu # # devamrita guru # peace # áno # # sogood skutočné drogy # # # extatické blaženosti # KIJA # Krišna # om #

#spirituality # # vedomie múdrosť # citácie # # vedomosti vedieť, # # Svámí jóga # Filosofie # hindu # # východnej religeon # trochu # # devamrita guru # peace # áno # # sogood skutočné drogy # # # extatické blaženosti # KIJA # Krišna # om # http://monkpunk.tumblr.com/