Čítanie – SB 8.22.5 Kráľovná kunti podľa návodu – Video

Prednáška o Šrímad Bhágavatam, Roh 8, Kapitola 22, Text 2 od Prahladananda Swami.

Dallas, TX
2009-12-04

PREKLADY

Vzhľadom k tomu, Vaše lordstvo sa nepriamo najväčšie priaznivec z nás démonov, Správate sa v našich silách, pre blaho tým, že predstiera, ako by náš nepriateľ. Vzhľadom k tomu, démoni, ako sme my vždy usilovať o pozíciu falošné prestíže, od kárať nás sa nám oči, ktoré vidieť správnu cestu.

Význam

Bali Maharaja považovaný za Najvyššia Osobnosť Božstva lepšieho priateľa než démonmi polobohov. V hmotnom svete, viac sa mu dostáva hmotný majetok, tým viac sa stáva slepý k duchovnému životu. Polobohov sú oddaní Pána kvôli hmotných statkov, Ale aj keď démoni vraj nemajú Najvyššia Osobnosť Božstva na ich strane, Vždy sa chová ako ich priaznivec tým, že pripraví o ich pozícií falošné prestíže. Falošnými prestíž z nich je zavádzajúce, tak Najvyšší Pán sníma ich pozíciu falošné prestíže ako zvláštne láskavosť.

PAS_SB08.22.05_QueenKunti "sInstructions_2009-12-04

Required