Submisívny muchy Lilasuka Das

Moja fotka

podľa Lilasuka Das

Lička Camp, Augusta 2-7 , 2011

Počas tábora Lička sa Jeho Svätosť Prahladananda Swami a ja umiestnený v drevenej chatrči. Popoludní, v určitom okamihu Maharaja, ktorý pracoval na svojom prenosnom počítači, mi povedal, že otvoríte okno opustiť niektoré muchy z. Poznamenal som, že asi tri alebo štyri muchy robili hluk poletuje v miestnosti. Od chvíle, keď som otvoril okno, všetky muchy okamžite šiel von. Spýtal som sa, ako Maharaja, že by to mohlo byť, že tieto muchy boli tak poslušné a odišiel z miestnosti oknom, keď som ju otvoril. Maharaja povedal, že to musí byť, pretože som čistý oddaný (to bola posledná vec, ktorú by som veriť). Obaja sme sa smiali.

nájdený tu.

Required