Ak tomu tak nie je po nej, to je v poriadku. Ale ak niekto, kto robí po nej, oni sú odsúdení.

“Kresťania majú bibliu a ktokoľvek, kto sa neriadi je pohan. Moslimovia je ich a každý, kto nedodržiava je juhoafrickej kmene židovský majú oni. Každý má svoju bibliu, ale nikto to takto. Ak tomu tak nie je po nej, to je v poriadku. Ale ak niekto, kto robí po nej, oni sú odsúdení. Mierna hojdať.”

Prednáška z – SB 1.5.30 Real vedomostí

Required